Wie zijn wij?

De Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam streeft vanuit haar missie een tweeledig doel na. Het ene is positief bij te dragen aan het behoud van natuur en landschap in en om Rotterdam door middel van een ecologische aanpak. Het tweede doel is mensen zonder baan te helpen hun positie en kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast hebben we als erkend opleidingsbedrijf stageplaatsen voor studenten van groenopleidingen.

Onze opdrachtgevers zien Landschapsonderhoud Rotterdam als betrouwbare partner, bij wie hun groenonderhoud door vakbekwame mensen verzorgd wordt tegen vriendelijke tarieven en onder verantwoorde omstandigheden. Wij verrichten graag verschillende werkzaamheden voor u.

Werkzoekenden, ingeleende of detacheerde medewerkers, vrijwilligers en stagiair(e)s zijn dagelijks enthousiast bezig met buitenwerk zoals knotten, maaien, snoeien, ieder vanuit zijn eigen achtergrond. De begeleiding is in handen van vijf gekwalificeerde voormannen die de veiligheid en Arbo eisen waarborgen. Wat het werk inhoudt en wie kunnen meedoen vindt u onder "meewerken".

Landschapsonderhoud Rotterdam levert een bijdrage aan de samenleving via social return. Dit houdt in dat het buitenwerk deels door mensen met een uitkering wordt gedaan, zodat de maatschappij hiervoor iets terugkrijgt. Voor de groensector is het vereiste social return percentage 30%, het door ons behaalde percentage ligt op 70.

De Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam bestaat sinds 1988.