skip to Main Content

Landschapsonderhoud Rotterdam: Maatwerk voor Mens en Natuur!

Wij zijn géén doorsnee groenbedrijf!

En wij zijn hier trots op! Wij onderhouden het groen in veel gebieden in en nabij Rotterdam. Hierbij wordt altijd gewerkt volgens de Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt de Nederlandse natuurgebieden en moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. In ons ecologisch protocol wordt uitgebreid beschreven hoe wij te werk gaan.

Waar wij minstens zo trots op zijn, is dat we ervoor zorgen dat mensen sterker terugkomen op de arbeidsmarkt.

Om verschillende redenen kunnen mensen zoals jij en ik zonder werk komen te zitten. Iedereen die langer dan drie maanden thuis zit, een uitkering ontvangt of een andere afstand tot de arbeidsmarkt heeft bieden wij graag een kans. Wij zijn ervan overtuigd dat motivatie het toverwoord is om weer terug te komen in het gewone arbeidsproces. Wij bieden hierin begeleiding door een zeer ervaren team, cursussen, opleidingen en werkervaring in de vrije natuur.

Nieuws

Ook bij ons wappert de vlag!

88% van onze begeleiders is geslaagd voor de Wet Natuurbescherming 2.  Gefeliciteerd allemaal! https://www.rvo.nl/onderwerpen/wet-natuurbescherming De Wet Natuurbescherming is een verzameling van Natuurwetgeving. Het doel van deze wet is de instandhouding en het beschermen van onze natuur en leefomgeving. Voordat wij starten met onze werkzaamheden zal er altijd eerst een inventarisatie plaatsvinden en een plan van aanpak…

SLR in de schoolbanken

De eerste helft van 2022 is er veel geïnvesteerd in cursussen om ons kennisniveau weer helemaal op peil te krijgen.  Iedere collega heeft inmiddels een nieuw certificaat of diploma boven zijn/haar bed hangen. Cursussen werden op alle niveaus en in alle vakgebieden gevolgd. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een veilige werkomgeving voorkomt…

Activiteiten

Back To Top