Overzicht herkomst mee-werkers

Bij de Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam werken mensen met verschillende achtergronden en herkomst:

Werkzoekenden: Werkpleinen, SoZaWe, UWV, Reïntegratiebedrijven, Stichtingen werkend met werkzoekenden

Gedetacheerde medewerkers afkomstig van Robedrijf Baan en Markt

Mensen met een psychiatrische achtergrond: Bavo, Pameijer, Palier, e.d.

Stagiair(e)s: Groenopleidingen, zoals het Wellant College

Vrijwilligers die niet (meer) hoeven te werken: Centrum voor Dienstverlening