Werkzaamheden

Afhankelijk van het seizoen doen wij de volgende werkzaamheden:
 • wilgen knotten
 • griendwerk
 • hoogstamfruitbomen snoeien
 • struweel opsnoeien
 • eendenkooien onderhouden
 • heemtuin beheren
 • opschot, reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en bramen bestrijden/verwijderen
 • vuil opruimacties
 • opruimwerk na stormschade
 • poelen en sloten schonen
 • vochtige graslandjes, natuurlijke oevers, ruigtegebieden, duinvalleien en hooilandjes maaien
 • zaad verzamelen
 • flora en fauna inventariseren
 • onderhoudswerk in het broedseizoen, zoals hekken of banken e.d. verven, afrasteringen maken/herstellen
 • wilde plantenzaden kweken

Voor een beeld van ons werk bent u welkom op de fotopagina.