Skip to content

Onderhoud

Met ruim 30 jaar ervaring in het ecologisch onderhouden van natuur en landschap, heeft Landschapsonderhoud Rotterdam hierin veel kennis en kunde opgebouwd. Bijvoorbeeld in het onderhouden van aanwezige specifieke landschapselementen, het eventueel aanpassen daarvan, of het terugbrengen in originele staat.

Ecologisch groenonderhoud is maatwerk, waarbij altijd de natuur wordt gevolgd. De werkzaamheden variƫren dan ook met het seizoen en zijn daardoor zeer afwisselend.

Denk daarbij aan de volgende werkzaamheden:

  • Het knotten van wilgen of andere boomsoorten.
  • Het opsnoeien van struweel.
  • Het beheer van een heemtuin.
  • Het bestrijden en verwijderen van opschot, reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en bramen.
  • Opruimwerk na stormschade.
  • Het schonen van poelen en sloten.
  • Het maaien van vochtige graslandjes, natuurlijke oevers, rustgebieden, duinvalleien en hooilandjes.
Back To Top