Skip to content

Missie en visie

Landschapsonderhoud Rotterdam kent twee belangrijke doelstellingen:

  1. Een positieve bijdrage leveren aan het herstel, behoud en ontwikkelen van natuur en landschap en wel op een ecologische wijze.
  2. Een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidspositie van mensen zonder baan, zodanig dat hun kansen op deelname aan het arbeidsproces worden vergroot.

Door onze jarenlange ecologische en botanische kennis, kunnen wij met respect voor het natuurlijk evenwicht aan de vraag van onze opdrachtgevers voldoen.

Door een werkzoekende een plek te bieden binnen onze organisatie, krijgt deze de kans om te proeven aan het hebben van een baan, kennis en (werk)ervaring te vergroten en zo beter beslagen ten ijs te komen op de reguliere arbeidsmarkt.

Back To Top