Skip to content

Ook bij ons wappert de vlag!

88% van onze begeleiders is geslaagd voor de Wet Natuurbescherming 2. 

Gefeliciteerd allemaal!

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wet-natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming is een verzameling van Natuurwetgeving. Het doel van deze wet is de instandhouding en het beschermen van onze natuur en leefomgeving.

Voordat wij starten met onze werkzaamheden zal er altijd eerst een inventarisatie plaatsvinden en een plan van aanpak worden gemaakt. Hierna kunnen wij zorgvuldig aan het werk zonder flora en fauna in gevaar te brengen.

 

Nederlandse wapperende vlag
Back To Top