Ga naar hoofdinhoud

Zaad verzamelen op Rotterdamse bodem

Rotterdamse Zaadbank

De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan het op ecologische wijze verzamelen en beheren van zaden uit de Rotterdamse natuur.

Wij spelen hierin een belangrijke rol. Onze medewerkers beschikken over vakmanschap en jarenlange ervaring. Zij herkennen de zaden en vruchten die geschikt zijn voor het verzamelen. De zaden worden handmatig verzameld, geschoond en bewaard.

Afhankelijk van de bodemstructuur, wijze van zaaien en jaargetijde bepalen we welk zaad we kunnen inzaaien. Op deze wijze versterken wij het voortbestaan van de voor Rotterdam typische vegetatie.

ROTTERDAMS MAASZAAD

Bloemrijke graslanden maar ook bermen met inheemse plantensoorten spelen een belangrijke rol in het behoud en bescherming van insecten en het vergroten van de biodiversiteit. Om locaties zoals parken maar ook bermen zo goed mogelijk in te richten (bijv. insectenhotels) en zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de natuur en natuurbeleving, kan ervoor gekozen worden gebiedseigen plantenzaden in te zaaien. Dit zaad wordt in Rotterdam en omstreken verzameld. Kennis over de te verzamelen plantensoorten, dus ook de afrijpingsperiode, en de daarbij behorende locaties waar deze te vinden zijn, is in de loop der jaren verwerkt in een soort databank.

Oogsten

Om een bepaald rijp zaad te oogsten is er een inventarisatie nodig en wordt er gekeken naar een goede bronpopulatie van minstens 50 planten die tot optimale zaadzetting kunnen komen.

Er wordt rekening gehouden met oogsten door stukken op verschillende momenten te maaien. Zonder monitoring van het zaadrijpingsproces (veel zaden rijpen ongelijkmatig af) bestaat het risico dat er veel bloemen met onrijpe zaden of lege zaadhoofdjes geoogst worden. Bij sommige soorten wordt handpluk aangeraden. Dit geeft de mogelijkheid om enkel rijpe zaden te oogsten terwijl de rest nog niet rijp is. Niet alle zaden worden geoogst en per ongeluk morsen is alleen maar goed, want dit helpt de populatie ter plekke in stand te houden.

Samenstellen zaadmengsels

Na oogsten, drogen, schonen en opslag kunnen, in opdracht, mengsels worden samengesteld. Er kunnen 7 zaadmengsels worden samengesteld met ieder ongeveer 20 soorten, specifiek voor een bepaald type grond. Vooral in de eerste jaren na het zaaiwerk is nazorg en monitoring belangrijk, . Wil je een locatie bloemrijk houden zal er (selectief/gefaseerd en afhankelijk van de grondsoort) in ieder geval 2 keer per jaar gemaaid en afgeruimd moeten worden. De zaadmengsels worden in Rotterdam uitgezaaid: Rotterdams Maaszaad!

Ecologisch Protocol

Back To Top