skip to Main Content

Slide

Zaadbank

De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan het op ecologische wijze verzamelen en beheren van gebiedseigen zaad van wilde plantensoorten. Landschapsonderhoud Rotterdam heeft hier een belangrijke rol in. De zaden worden handmatig verzameld, geschoond en bewaard.

De leidinggevende medewerkers die belast zijn met het verzamelen van zaden, zijn geschoold in het herkennen van zaden en vruchten en brengen deze ecologische kennis over op de overige medewerkers. Zo vindt overdracht plaats van specifieke kennis en kunde.

De vind- en verzamelplaatsen van de zaden worden goed gedocumenteerd, waardoor er sprake is van een karakteristieke Rotterdamse zaadbank. De zaden of zaadmengels worden op afroep van de gemeente (her)geleverd.

Back To Top